Cvičitelé

 

Všichni cvičitelé ASPV jsou dobrovolní, vykonávají tedy svoji práci bez nároků na odměnu. Proto jsou také platby, které od vás vybíráme, tak nízké – pokrývají pouze úhradu za pronájem tělocvičny a další nezbytné výdaje. Přesto, že všichni cvičitelé mají své zaměstnání a v tělocvičně tráví svůj volný čas, neustále se vzdělávají a mnoho víkendů v roce věnují tomu, aby absolvovali nejrůznější školení a semináře. Díky tomu je zajištěno, že cvičení bude vedeno v souladu s nejnovějšími poznatky a trendy a že cvičitelé budou prvotřídně kvalifikováni po stránce odborné i pedagogické. Vzdělávání cvičitelů ASPV zajišťuje Akademie cvičitelů a instruktorů, které udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

Baďurová Věra

 • vede cvičení seniorů a zdravotní TV
 • je kvalifikovanou cvičitelkou v těchto specializacích:

- zdravotní TV – III. třída

Věrka se zabývá hlavně jógou a čínským cvičením. Východní filosofie je jí blízká zejména tím, že klade důraz na intuici a instinkty.

 

Balcarová Dita 

 • vede cvičení dívek 6 – 10 let a 10 – 15 let, cvičení předškolních dětí, lady-style
 • je kvalifikovanou cvičitelkou v těchto specializacích:

- sport pro všechny – III. třída
- rodiče a děti a předškolní děti – III. třída
- zdravotní TV – III. třída
- psychomotorika – III. třída
- hudebně pohybové formy – III. třída

Dita pracuje v neziskové organizaci zabývající se sociálními službami pro rodiny. Má na starosti prorodinné programy, veřejné akce a PR. V rámci této práce vede i klub pro maminky s dětmi. Práce s dětmi je jejím celoživotním koníčkem.  V roce 2015 byla Dita oceněna Zlatou korunou Královéhradeckého kraje za dobrovolnickou práci s dětmi a mládeží.

Bc. Balcarová Zuzana 

 • vede cvičení předškolních dětí a cvičení dívek
 • je kvalifikovanou cvičitelkou  v těchto specializacích:

- sport pro všechny – III. třída
- rodiče a děti a předškolní děti – III. třída

Zuzka studuje na pedagogické fakultě na Univerzitě Hradec Králové navazující magisterský obor Sociální pedagogika. Dojíždí také do dětského domova doučovat nezletilé matky, které jsou zde umístěny a je dobrovolnicí v neziskové organizaci Péče o duševní zdraví.

 

Černá Jarmila

 • je předsedkyní ASPV TJ Sokol Třebeš

Jarka zastupuje zájmy ASPV v naší tělovýchovné jednotě, jedná s úřady a píše granty. Svoji funkci vykonává skvěle a s neustálým úsměvem, takže její vedení si všichni cvičitelé jen a jen chválí.

Jinak Jarka působí jako poradce v oblasti životního prostředí a jejím velkým koníčkem je samozřejmě cvičení.

 

Dvořáková Marie 

 • vede cvičení pro ženy lady-style
 •   je kvalifikovanou cvičitelkou v této specializaci:

 - cvičitel seniorů – III. třída

Maruška pracuje jako účetní v neziskové organizaci. Cvičením si kompenzuje své sedavé zaměstnání.

 

Hlaváčková Marie

 • vede cvičení předškolních dětí a sportovní hry pro chlapce
 • je kvalifikovanou cvičitelkou v této specializaci:

- sport pro všechny – III. třída

Maruška Studuje na Univerzitě Hradec Králové obor Výchovná práce ve speciálních zařízeních. Kromě práce s dětmi v naší TJ se věnuje ještě malým dobrovolným hasičům.

Koutek Martin

 • vede cvičení předškolních dětí a cvičení dívekDSC_0001

Martin studuje sociální pedagogiku se zaměřením na etopedii a učitelství pro 2. stupeň na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vede dětský branný oddíl a pravidelně s dětmi jezdí na letní tábory a víkendové pobyty. Zajímá se o nejrůznější sporty, v současné době se věnuje hlavně sebeobraně Krav Maga.

 

Krejčová Ludmila

 • vede cvičení seniorů a zdravotní TV
 • je kvalifikovanou cvičitelkou v těchto specializacích:

- sport pro všechny – III. třída

- zdravotní TV – III. třída

Lída byla dlouhá léta učitelkou tělocviku na střední škole. Hrála závodně odbíjenou a v tomto odvětví sportu působila i jako trenérka. Jejím nejoblíbenějším stylem cvičení je pilates.

 

MUDr. Lišková Milena

 • vede cvičení seniorů a zdravotní TV
 • je kvalifikovanou cvičitelkou v těchto specializacích:

- sport pro všechny – III. třída

- zdravotní TV  - III. třída

Milena působila jako lékařka na infekčním oddělení. V naší TJ se dlouhá léta věnovala cvičení předškolních dětí. Přestože je naší nejstarší cvičitelkou, v jejích hodinách dostanou i mnohem mladší cvičenci pěkně zabrat.

Němečková Jana, DiS. 

 • vede cvičení předškolních dětí, cvičení dívek a sportovní hry pro chlapce
 • je kvalifikovanou cvičitelkou v těchto specializacích

- sport pro všechny – III. třída
- psychomotorika – III. třída
- zdravotní TV – III. třída

Janina ráda pracuje s dětmi a věnuje se různým sportům, proto také působí jako vedoucí dětských táborů a lyžařských výcviků. Tomu obětuje svůj volný čas i dovolenou, neboť jinak pracuje v kanceláři.

Pospíšilová Lucie

 • vede cvičení předškolních dětí

Lucka je nejmladší členkou našeho cvičitelského sboru, ale i přes své mládí je velmi zodpovědná a s děti ji milují. Ostatně doma má několik mladších sourozenců, proto je pro ni péče o menší děti zcela samozřejmá. Lucka se dříve věnovala tanci, nyní ji baví moderní sport s názvem Kin-ball.

 

Procházková Hana 

 • vede cvičení rodičů a dětí
 • je kvalifikovanou cvičitelkou v těchto DSC_0005specializacích:

- sport pro všechny – III. třída, II. třída
- zdravotní TV – III. třída, II. třída
- rodiče a děti a předškolní děti III. třída, II. třída, I. třída

Hanka pracovala jako předškolní pedagog a je zakladatelkou mateřské školy Pohádka. Působila též v Komisi místní samosprávy a malá tělocvična v naší nové hale vznikla právě díky její velké snaze a obětavé práci. V roce 2015 byla Hanka oceněna Zlatou korunou Královéhradeckého kraje za dobrovolnickou práci s dětmi.

Suntychová Blažena 

 • vede cvičení seniorů a zdravotní TV
 • je kvalifikovanou cvičitelkou v těchto specializacích:

- sport pro všechny – III. třída
- rodiče a děti a předškolní děti – III. třída, II. třída
- turistika – III. třída
- zdravotní TV – III. třída, II. třída, I. třída

Bláža působí v TJ Sokol Třebeš už od roku 1958, vedla nejprve oddíly dětí a také turistický oddíl mládeže. Nyní se věnuje zdravotní TV a seniorům a některé své cvičenky dokáže natolik nadchnout, že se z nich stávají naše nové cvičitelky.