Oddíly

RODIČE A DĚTI

Společné cvičení 2 generací – rodičů nebo prarodičů a dětí – má v naší TJ dlouhodobou tradici a těší se po celou dobu existence velkému zájmu. Umožňuje všestranný rozvoj pohybových dovedností dítěte s ohledem na věk, rozvoj rytmického cítění při říkadlech a písničkách a rozvoj sociálního chování při společných hrách. Rodiče jsou dětem partnerem při hře a ochráncem při zdolávání překážek.

Pro děti od 2 do 5 let

 

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI, DÍVKY, CHLAPCI

Všechna cvičení pro děti i mládež jsou vedena hlavně formou her a jejich hlavním rysem je všestrannost. Cvičíme s hudbou (kromě chlapců), na nářadí, hrajeme kolektivní, míčové i psychomotorické hry, u starších dětí i hry závodní a soutěživé. Cvičení v oddílech ASPV není o tom, kdo podá nejlepší výkon, ale o radosti z pohybu a o postupném zlepšování pohybových dovedností dětí dle jejich věku i schopností. Proto se mohou uplatnit a mnoho naučit nejen děti pro sport nadané, ale i ty méně zdatné.

ODDÍL PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ pro dívky a chlapce od 4 do 7 let

ODDÍL PRO DÍVKY od 6 do 10 let, od 10 do 15 let

ODDÍL PRO CHLAPCE od 6 do 15 let

 

LADY-STYLE

Cvičení s hudbou pro dívky a ženy všech generací. Neobsahuje žádné složité sestavy, je jednoduché a nenáročné na koordinaci pohybů, ale přitom velmi vydatné. Je zaměřeno na protažení a posílení všech svalových skupin. V každé hodině najdete i zdravotní cviky, které vám pomohou např. napravit vaše bolavá záda. Cvičení lze snadno přizpůsobit vaší kondici, věku i zdravotnímu stavu.

 

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA, SENIOŘI

Hodiny jsou určeny pro ženy i muže všech věkových kategorií, kteří si chtějí udržet nebo zlepšit svoji kondici. Cvičení jsou koncipována za použití všech dostupných cvičebních metod při vhodné hudbě s doplňkovým náčiním a zaměřují se především na pohyblivost kloubů a páteře s ohledem na zdravotní problémy cvičenců ve skupině.

 

MUŽI

Touhu po pohybu v dobré partě si splňují muži všeho věku ve svých cvičebních hodinách převážně v míčových hrách.

 

CENÍK JEDNOTLIVÝCH CVIČENÍ:

děti:                    jednou týdně – 300 Kč na pololetí, dvakrát týdně – 400 Kč na pololetí

dospělí:              jednou týdně – 450 Kč na pololetí, dvakrát týdně – 650 Kč na pololetí

rodiče a děti:     jednou týdně – 500 Kč na pololetí za pár, dvakrát týdně – 700 Kč na                                        pololetí za pár; za druhé dítě 100 Kč

permanentky:  350 Kč za 10 vstupů; lze použít pro cvičení rodičů s dětmi, lady-style a                                    zdravotní TV